• Location: Finland, Helsinki
  • Salary: N/A
  • Technology: Python Jobs
  • Job Type: Permanent
  • Date Posted: 22nd Nov, 2018
  • Reference: 221118mn1
Relaatiotietokanta Specialisti
Pääasiallisiin työtehtäviin kyseessä olevassa tehtävässä kuuluu syöpäseulontojen tietojärjestelmien ja tietokantojen suunnittelu, kehittäminen, ylläpito ja tuki. Tehtävässä vastataan seulontarekisterien operatiivisten prosessien kehityksestä ja osallistutaan niiden toteutukseen. Tehtävässä osallistutaan myös tutkimustoiminnan tietojärjestelmien ja prosessien suunnitteluun ja toteutukseen. Kaikki tämä tapahtuu osana tiivistä ja rentoa viiden hengen tiimiä.

Tehtävän kannalta on oleellista että tehtävään palkattava henkilö kykenee toimimaan sekä itsenäisesti että osana tiimiä, johtuen organisaation ja sen tekemän työn luonteesta. Oleellista samasta syystä ovat myös hyvät yhteistyö- ja kommunikointitaidot eri tieteenalojen ja ammattiryhmien kanssa.

Mitä organisaatio hakee:

* Kokemusta relaatiotietokannoista preferenssi PostgreSQL kokemuksella
* Sujuvat suomen kielen ja englannin kielen taidot
* Hyvät kommunikointitaidot
* Kyky toimia niin tiimissä kuin yksilönäkin
* Itseohjautuvaa, analyyttista ja suunnitelmallista asiantuntijaa

Mitä yritys tarjoaa:

* Mahdollisuuden olla osana organisaatiota, jonka tekemä työ vaikuttaa useiden eri ihmisten elämään niin Suomessa kuin sen ulkopuolellakin
* Mahdollisuuden etätyöhön
* Hyvän sijainnin Helsingin keskustassa
* Lounas ja kulttuuriedutFor more information about the position contact Marko Nissilä +358 753266669 m.nissila@pearsonfrank

Pearson Frank International Ltd is the global leader in Java / PHP recruitment, advertising more JAVA & PHP jobs than any other agency. We deal with both Digital Agencies & End Users globally and we have never had more live development jobs for JAVA & PHP professionals. By specialising solely in placing candidates in the JAVA & PHP market I have built relationships with most of the key employers.

Pearson Frank International Ltd is acting as an Employment Agency in relation to this vacancy.